Vi är stolta över att vi blev Sveriges första auktoriserade delgivningsbyrå, där skrev vi på Zeltz en liten bit av Svensk historia. Men vi var inte den första delgivningsbyrån i Sverige och vi var inte de första som skaffade ett ärendehanteringssystem. Det är vi glada för idag, mycket glada.

Det är stor skillnad på det som byggdes för bara fem år sedan och det som byggs idag. Säkerheten är helt annan, och det vi fantiserade om då går faktiskt att göra nu. Det bevisar vi genom att presentera vårt nya ärendehanteringssystem Z No:1. Vi har mottagit otroligt mycket beröm från våra uppdragsgivare och personal. Lätt att arbeta med, överskådligt och vilka valmöjligheter är några av omdömena.

Zeltz har satsat stora resurser på detta nya system och det har tagit oss drygt ett år att bygga. Enligt oss är återtag och delgivningar de enklaste sakerna i världen man kan arbeta med, nu menar vi med våra rutiner och hantering av papper mm. Men när man skall börja granska allt vad vi gör så är det många detaljer som skall hänga ihop och då blir det inte så enkelt, tvärtom vilket krångel! Med Form1´s stöd och support har vi kommit hela vägen. Tack Form1 för ett mycket bra jobb! Vi kan verkligen rekommendera systemutvecklingsföretaget Form1 i Piteå!

Reflektion

Något som slog oss när vi skrev texten om vårt nya system var byråns historia. När vi började 2007 med återtag var återtagscykeln mellan en och tre månader. Idag ca 30-40 dagar innan ärendet lämnas vidare för andra åtgärder. När vi började så skickades ärenden via post. Snigelpost. Något senare faxades ärendena, sedan mailades ärenden och idag lämnas de till oss med en drag och släppruta i vårt system. Sekunden senare kan vi börja jobba.

2007 var det viktigt att synas i telefonkatalogen Eniro, lokaldelen mm. Idag gäller för de flesta bara att synas på Google.

2007 trodde nästan alla att allt som stod på nätet var sant, idag vet alla att nättroll finns och fanns.

Utvecklingen går framåt och vi med den. Är det då bättre eller sämre? Ur gäldenärssynpunkt måste vi säga att det blivit bättre. Inget blir bättre med att vänta med i dessa lägen, räntor avgifter mm läggs hela tiden på och skulden blir högre och högre. Med andra ord svårare att komma ikapp och få behålla avtal och därmed utrustningen. Vi har en annan rutin för att hitta även dem som gömmer sig utan att behöva vara ute på fältet och kosta gäldenären pengar. Vår personal är mer rutinerad och mycket välutbildade delgivningsmän vilket gör att vi har resultat som endast våra konkurrenter ligger sömnlösa över.

2007 fanns det inga kontroller vem som kunde börja jobba som delgivningsman, ville man och visade resultat fick man fortsätta. Inte en tillstymmelse till utbildning förutom en A4 sida med tips hur man kunde hitta svårdelgivna gäldenärer. Det första Zeltz gjorde när vi drog igång var att införa långtgående kontroller innan personal anställdes. Vi har och hade uppfattningen att ingen som var kriminell eller visade på dåligt omdöme på olika sätt skulle få jobba för oss. Vi var och är det enda delgivningsföretaget som låter alla personal transportera sig till huvudkontoret och utbildar dem innan de får full befogenhet att arbeta som godkänd delgivningsman.

Våra pålägg då? Hur ser de ut kontra 2007? Om vi tittar på prisutvecklingen sedan 2007 är den ca 10 %. Med andra ord långt under vad den borde ha blivit med kostnader som vi har för att ligga i framkant med toppmoderna system, utbildning av personal, auktorisation mm. Men volymen av ärenden gör att vi kortsiktigt klarar av det, men branschen i stort måste göra något åt prisbilden om vi vill ha kvar seriösa aktörer på marknaden. Att vrida klockan tillbaka till att banker och finansbolagen har en enskilt återtagare här och där runt i landet om kommer inte fungera längre, idag ställs helt andra krav.

För oss som jobbar med obestånd, är det bättre eller sämre? Många saker har blivit bättre, tekniken hjälper oss i arbetet men nackdelen kan vara tempot som skruvats upp ordentligt. Våld och hot om våld har minskat vilket är mycket positivt. Vi är helt förskonade mot angrepp fysiskt sedan starten 2007 vilket vi hoppas inte skall förändras. Kronofogden lämnar årligen in ett flertal anmälningar om hot och våld, så visst förekommer det men än så länge har vi klarat oss från det trots vår utsatta position.

Framtiden hur ser den ut för Zeltz? Vi kommer göra allt för att aldrig släppa positionen som det ledande företaget inom branschen och vi har många idéer och planer för hur vi skall kunna utvecklas. Inget vi kan avslöja här och nu men det kommer att visa sig. Det viktiga är inte att göra allt snabbast utan göra det som är mest genomtänkt, ungefär som vårt nya system Z No:1. Den plattformen kan vi stå på under många år utan att tappa fart.

Magnus Kintzelt

VD Zeltz företagen