logokrans2007 startades Zeltz som en enskild firma och gjordes 2009 om till aktiebolag. I ett decennium har vi nu verkat på den svenska marknaden. Det tycker vi bevisar att vår affärsidé håller och fungerar. Förvisso har affärsidén ändrats om formats genom åren men grundidén är densamma. Vi skall vara våra uppdragsgivares förlängda arm ute på fältet. Zeltz skall tillhandahålla professionell, rutinerad och utbildad personal. Zeltz skall vara rikstäckande med alla våra tjänster. Vi skall alltid ligga tekniskt främst och vi skall aldrig tumma på vår kvalitet! Det är Zeltz det!

Vi vill passa på att tacka alla som gjort detta möjligt, uppdragsgivare, personal och före detta personal som inte längre är med oss. Ett särskilt tack till företagets morfar Åke Mortaigne, utan Dig hade detta inte varit möjligt!

2017-01-26